Current Style: Szabványos

 • Nagyítás
 • Kicsinyítés
 • Általános

Jelenlegi szövegméret: 100%

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Pályázati felhívás fogyatékossággal élő pályázók számára 2014.

Erzsébet-program

 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány  Közleménye

2014. február 03.

"Rendkívül népszerűek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet-program keretében meghirdetett pályázatai. A mai napon (2014. február 3. 18.00 óra) a létszámkeret kimerülése okán, a pályázati határidők lejárta előtt, lezárásra kerültek a nagycsaládosok és a fogyatékossággal élők számára hirdetett lehetőségek is."

>> Tovább a teljes hírhez

 


 

Pályázati felhívás
fogyatékossággal élő pályázók számára
2014.

A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – fogyatékossággal élők számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja.
A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
 
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, valamint a havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.
Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
 
A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelem igazolása a havi nettó jövedelemről.
(Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)
 
A támogatás elnyerése esetén a pályázók 5.000,- Ft/fő önerő befizetését, míg a kísérők 2.500,- Ft/fő önerő befizetését követően, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az
elnyert üdülési szolgáltatást.
Azon pályázók, akik a 2013. évi Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és számukra az Erzsébet Kártya korábban kiküldésre került, a korábban megküldött kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
 
Általános pályázati feltételek:
 • Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • Egy pályázati adatlapon kizárólag egy fogyatékossággal élő személy és  egy vele együtt utazó nagykorú kísérő személy nyújthat be pályázatot;
 • Jelen kiírás tekintetében egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
 • A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;

 •  A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;
 • Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2014. február 28. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 • A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 • A pályázó legkésőbb a pályázat aktiválását követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat elbírálásának eredményéről;
 • Az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését
követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati
azonosító számközlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:

OTP Bank 11794008-20540498
 
 • Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 • Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de
legkésőbb 2014. február 28. napjáig állnak fenn;
 • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 • Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2014. december 31. napjáig megkezdett üdülésre vehető igénybe, amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.
 • Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra,
az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére nincs lehetőség.
A pályázat benyújtható: 2014. február 28. napjáig a www.erzsebetprogram.hu
honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
 
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
 • A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának
átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat
másolata);
 • A foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelem igazolása a havi nettó jövedelemről;
 • Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata.

 

Tájékoztatás:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép-és hangfelvételt
készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési céljaira felhasználhat.
A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel rögzítését, és annak készítéséhez, valamint az MNÜA általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

SGS logo
© 2011 SINOSZ. Minden jog fenntartva.
adószám: 19655031-2-42
Partnereink:
eMagyarroszág honlap EMMI honlap